شرکت احسان شیمی


این شرکت جهت تکمیل فرایند تولید وتأمین مواداولیه موردنیاز خود در کارخانجات اقدام به جذب و سرمایه گذاری در ایجاد پالایشگاه روغن موتور احسان نقش جهان نمود که بابهره گیری ازتکنولوژی روز دنیا نسبت به تولبد انواع روغن های صنعتی و اتومبیل اقدام نماید که البته پیشرفت فیزیکی طرح بالغ بر 40% می باشد


شرکت احسان شیمی
ایران
2188315889